Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego.

Terminy:

20.06.2017 (ilość dni: 3)

10:00


13.09.2017 (ilość dni: 3)

00:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka
00-695 Warszawa

TERMIN SZKOLENIA cz.I. 20-22. 06. 2017 r. cz.II.13-15.09. 2017 r

Prowadzący:
Zdzisław Małecki

2100.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Termin 1

Wtorek, 20.06.2017 10:00 - 17:45

Środa, 21.06.2017 09:00 - 17:45

Czwartek, 22.06.2017 08:30 - 15:00

Termin 2

Środa, 13.09.2017 00:00 - 00:00

Czwartek, 14.09.2017 00:00 - 00:00

Piątek, 15.09.2017 00:00 - 00:00


Informacje

TERMIN KURSU  .
część I
 20-22 czerwca 2017r

część II  13-15 września 2017
CZAS TRWANIA - 6 DNI (dwa zjazdy po 3 dni-/50 godz./)

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:

dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń 2100,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 2730,00 PLN

dla pozostałych osób 2730,00 PLN + VAT 23%
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
Listy osób, które ukończyły to szkolenie rozsyłane są do Sądów Okręgowych

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50 
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
Program: 
Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
ZJAZD I
1. Struktura organizacyjna sądownictwa i organów, dla których rzeczoznawca majątkowy powołany jako biegły wykonuje czynności.- 2g.  prof.dr hab.Piotr Girdwoyń
2. Instytucja biegłego sądowego-uwarunkowania wynikające z przepisów prawa - 2g. prof.dr hab.Piotr Girdwoyń
3. Istota postępowania dowodowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz polubownym. - 2g. prof.dr hab.Piotr Girdwoyń
4. Biegły sądowy i jego opinia.-3g. prof.dr hab.Piotr Girdwoyń
5. Realizacja czynności rzeczoznawcy majątkowego-zasady ogólne. - 5g.mgr inż. Zdzisław Małecki
7. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o dział spadku lub podział majątku. - 4 g mgr inż.Zdzisław Małecki
8. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o wypłatę zachowku. - 2g mgr inż.Zdzisław Małecki


ZJAZD II
9. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o przeniesienie własności nieruchomości. -3g. mgr inż.Zdzisław Małecki
10.Określenie wartości nakładów w ustawie o gospodarce nieruchomościami - 5 g.mgr inż.Zdzisław Małecki
11. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o zapłatę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub    za bezumowne korzystanie.
- 7g. mgr Magdalena Małecka
12. Egzekucja z nieruchomości w trybie Kodeksu postępowania cywilnego.- 5g. mgr Andrzej Antkiewicz/ mgr inż.Mariusz Bilski
13. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.
- 4g. mgr Andrzej Antkiewicz/ mgr inż.Mariusz Bilski
14. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego na tle roszczeń z ubezpieczenia majątkowego.- 2g mgr inż.Mariusz Bilski
15. Określanie treści i wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych. - 4g.
mgr inż.Monika Nowakowska
Prowadzący

mgr inż. Zdzisław Małecki


Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego.

2100.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

20.06.2017 (ilość dni: 3)

10:00


13.09.2017 (ilość dni: 3)

00:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny