Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka
00-695 Warszawa

TERMIN SZKOLENIA cz.I. 2018r cz.II.2018r

Prowadzący:
Zdzisław Małecki


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

TERMIN KURSU  .
część I
   2018

część II 2018
CZAS TRWANIA - 6 DNI (dwa zjazdy po 3 dni-/50 godz./)

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:

dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń 2950,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 3835,00 PLN

dla pozostałych osób dliczamy  VAT 23%
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
Listy osób, które ukończyły to szkolenie rozsyłane są do Sądów Okręgowych

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50 
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
Program: 
Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
ZJAZD I
1. Struktura organizacyjna sądownictwa i organów, dla których rzeczoznawca majątkowy powołany jako biegły wykonuje czynności.- 2g.  prof.dr hab.Piotr Girdwoyń
2. Instytucja biegłego sądowego-uwarunkowania wynikające z przepisów prawa - 2g. prof.dr hab.Piotr Girdwoyń
3. Istota postępowania dowodowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz polubownym. - 2g. prof.dr hab.Piotr Girdwoyń
4. Biegły sądowy i jego opinia.-3g. prof.dr hab.Piotr Girdwoyń
5. Realizacja czynności rzeczoznawcy majątkowego-zasady ogólne. - 5g.mgr inż. Zdzisław Małecki
7. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o dział spadku lub podział majątku. - 4 g mgr inż.Zdzisław Małecki
8. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o wypłatę zachowku. - 2g mgr inż.Zdzisław Małecki


ZJAZD II
9. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o przeniesienie własności nieruchomości. -3g. mgr inż.Zdzisław Małecki
10.Określenie wartości nakładów w ustawie o gospodarce nieruchomościami - 5 g.mgr inż.Zdzisław Małecki
11. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o zapłatę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub    za bezumowne korzystanie.
- 7g. mgr Magdalena Małecka
12. Egzekucja z nieruchomości w trybie Kodeksu postępowania cywilnego.- 5g. mgr Andrzej Antkiewicz/ mgr inż.Mariusz Bilski
13. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.
- 3g. mgr Andrzej Antkiewicz/ mgr inż.Mariusz Bilski
14.Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb postępowania egzekucyjnego z nieruchomości -przykłady z praktyki
-2g. mgr inż.Przemysław Samełko
15. Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego na tle roszczeń z ubezpieczenia majątkowego.- 2g mgr inż.Mariusz Bilski
16. Określanie treści i wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych. - 4g.
mgr inż.Monika Nowakowska

Wymagania: 
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ POTWIERDZENIE, który należy wypełnić i odesłać e-mailem lub faxem jako potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .Prowadzący

mgr inż. Zdzisław Małecki


Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny