Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości-jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych 23.05.2019 - SZKOLENIE POTWIERDZONE - SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Terminy:

23.05.2019 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN; 23 maja 2019 r

Prowadzący:
Zbigniew Januszewski - RSRM Lublin


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 23.05.2019 09:00 - 15:30


Informacje


TERMIN:  23 maja 2019
w godzinach 09.00-15.30 / 7 g./  2 h wykładów (1 pkt) oraz 5 h warsztatów (2.5 pkt)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


- dla osób* stowarzyszonych 500,00 zł
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 zł
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– do ceny doliczamy 23% VAT.
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.

Program:
Zestawienie nieruchomości podobnych do wycenianej:
    Wartość nieruchomości a jej cena – z VAT czy bez VAT.
    Ceny przeciętne i możliwy sposób ich ustalania.
    Zmiana poziomu cen transakcyjnych wskutek upływu czasu.
    Cechy rynkowe, ich wagi i oceny.
    Dobór nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
Tytuł realizowany przy uwzględnieniu:
a)    przepisów prawa,
b)    orzecznictwa sądowego.
Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.

Pomiar podobieństwa nieruchomości:
    Formuła określania miary podobieństwa nieruchomości.
    Wyznaczenie znormalizowanych ocen stanu cech rynkowych.
    Wyznaczenie współczynnika miary podobieństwa nieruchomości.
    Granica miary podobieństwa nieruchomości.

Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
Cel i zakres analizy rynku nieruchomości:
    Zakres badań.
    Rodzaj i obszar rynku lokalnego.
    Poznanie cen nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

Temat realizowany przy uwzględnieniu:
a)    aplikacji i bazy danych cen transakcyjnych,
b)    przepisów prawa,
c)    orzecznictwa sądowego.
Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.

Zasada interpolacji i ekstrapolacji – hipotetyczny przedział cenowy.
Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
Wycena nieruchomości metodą porównywania parami.

Tytuł ilustrowany przykładami.
Wagi cech rynkowych ustalane z wykorzystaniem:
    badania preferencji uczestników rynku,
    współczynników korelacji Spearmana.

Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego
i współczynnika korelacji.
Wycena nieruchomości metodą korygowania ceny średniej.

Tytuł ilustrowany przykładami.
Wagi cech rynkowych ustalane z wykorzystaniem:
    badania preferencji uczestników rynku,
    współczynników korelacji Spearmana.
Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego
i współczynnika korelacji.
Wycena nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku:

Tytuł ilustrowany przykładami.
Określanie wartości zestawionych do porównania nieruchomości metodą najmniejszych kwadratów [KMNK].
Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego
i współczynnika korelacji.
Przykłady wyceny nieruchomości prezentowane będą
z wykorzystaniem formularzy ekranowych aplikacji arkuszy kalkulacyjnych wykonanych przez prowadzącego szkolenie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe:
    Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym.
    Jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych.

UWAGA:

Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
Do analizy rynku nieruchomości zostanie wykorzystana aplikacja i baza danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości Urzędu Miasta Lublin. Prowadzący otrzymał zgodę na wykorzystanie RCiWN podczas szkolenia.

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

Zbigniew Januszewski - RSRM Lublin

Zbigniew Januszewski posiada uprawnienia zawodowe nr 1212 / 26.11.1994 / w zakresie szacowania nieruchomości. Autor wielu wycen nieruchomości dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej, osób fizycznych i prawnych oraz wycen dla potrzeb bankowych, skarbowych i sądowych. Autor wielu publikacji z zakresu wyceny nieruchomości. Twórca i administrator bazy danych i aplikacji pn.: „Rejestr cen, czynszów i wartości nieruchomości” w Urzędzie Miasta Lublin. Między innymi odpowiedzialny za monitorowanie lubelskiego rynku nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie arbitra w zakresie oceny operatów szacunkowych. W latach 1996 – 1997 był arbitrem Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, a od 1998 r. jest arbitrem Komisji Arbitrażowej Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie. Od 2014 r. jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej prowadzącej postępowania dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.


Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości-jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych 23.05.2019 - SZKOLENIE POTWIERDZONE - SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Terminy:

23.05.2019 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny