PROJEKT STANDARDU DOCHODOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI. DEBATA ŚRODOWISKOWA NAD PROJEKTEM STANDARDU.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica
ul. ul. Nowy Świat 72
00-001 Warszawa

Mazowieckie stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Prowadzący:
Marcin Malmon, Ewa Kucharska-Stasiak, Krzysztof Grzesik


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Szanowni Państwo,
22 października (w poniedziałek) Mazowieckie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie połączone z dyskusją środowiskową

PROJEKT STANDARDU DOCHODOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI. DEBATA ŚODOWISKOWA NAD PROJEKTEM STANDARDU.


Marcin Malmon – założenia do projektu standardu, podejścia i definicje.
Prof. Ewa Kucharska-Stasiak – Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości; co wynika z proponowanych  zmian.
Krzysztof Grzesik – Podejście dochodowe – aktualne tendencje w wycenie na rynku europejskim.

Sesja Q&A i dyskusja - moderatorem będzie Małgorzata Kosińska

Szkolenie odbędzie się 22 października 2018 r. (PONIEDZIAŁEK) w Warszawie
w Polskiej Akademii Nauk, w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72,
sala im. Stanisława Staszica nr 166

4 godz. edukacyjne tj. 2 punkty wg rozporządzenia MIiR

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w pierwszym okresie rozliczeniowym 01.01- 31.12.2018:
•         co najmniej 8 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,
•         w tym co najmniej 4 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.
Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.
W następnych latach będzie obowiązywać limit 12 punktów, w tym 6 za udział w zajęciach warsztatowych.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje data przelewu.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

W załącznikach przesyłamy zaproszenie i zgłoszenie na szkolenie.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje data przelewu środków za szkolenie.


Serdecznie zapraszamy!!!!
Zarząd MSRM


Prowadzący

Marcin Malmon


prof. Ewa Kucharska-Stasiak


Krzysztof Grzesik


PROJEKT STANDARDU DOCHODOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI. DEBATA ŚRODOWISKOWA NAD PROJEKTEM STANDARDU.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica
ul. ul. Nowy Świat 72
00-001 Warszawa

Dodatkowe informacje:


tel.

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny