Seminarium z warsztatami metodycznymi " Szacowanie nieruchomości metodą dyferencyjną. Odszkodowanie w OOU portów lotniczych".

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
ul. Bankowa 11a
40-007 Katowice

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach

Prowadzący:


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach (ŚSRM) oraz merytorycznie Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach projektu „Owl” - noise down 2020. Reducing the negative effects of airport noise immission in Poland”.

Zapraszają na
Seminarium z warsztatami metodycznymi:
„Szacowanie nieruchomości metodą dyferencyjną. Odszkodowania w OOU portów lotniczych”.


Organizowane przy konferencji naukowej: „Ponowne przemyślenie problematyki wywłaszczeń - pogodzenie ochrony własności i interesu publicznego, sprawiedliwe odszkodowanie i zarządzanie wywłaszczeniami”.


Miejsce obrad: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA),
                        Katowice, ul. Bankowa 11a,                                                             
                        Sala seminaryjna (poziom 0, obok Auli).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w warsztatach, przerwę kawową oraz lunch i wynosi:
•    Rzeczoznawcy majątkowi - Członkowie Śląskiego SRM – 150,00 zł brutto    
•    Rzeczoznawcy majątkowi – Członkowie sfederowanych stowarzyszeń – 250,00 zł brutto
•    Pozostali Rzeczoznawcy majątkowi – 500,00 zł brutto
•    Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego – 615,00 zł brutto


Program warsztatów stanowi załącznik do zaproszenia i obejmuje 8 godz. tj. 4 pkt zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 27 kwietnia 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 811)
Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest  zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik) wraz z potwierdzeniem wpłaty.
Przelew na konto PKO BP SA nr 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908

Patronat: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawcę Majątkowych w Warszawie (PFSRM).


Prowadzący


Seminarium z warsztatami metodycznymi " Szacowanie nieruchomości metodą dyferencyjną. Odszkodowanie w OOU portów lotniczych".

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
ul. Bankowa 11a
40-007 Katowice

Dodatkowe informacje:

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
tel. 322530727
email: info@srm.com.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny