Szkolenie Kołobrzeg - Jesień 2018 "Wartość rynkowa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami" a także "Wycena wód i gruntów pod wodami oraz wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami w świetle aktualnego prawa wodnego"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

AQUARIUS HOTEL SPA & WELLNES
ul. Kasprowicza 24
78-100 Kołobrzeg

Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu

Prowadzący:
prof.dr hab. Ewa Kucharska - Stasiak, prof. dr hab. Konrad Turkowski


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Odpłatność za kurs dla osób posiadających uprawnienia* korzystających z noclegów:        1 000,00 zł

Odpłatność za szkolenie dla osób posiadających uprawnienia* (pokój jednoosobowy)  1 190,00 zł

Odpłatność za kurs dla osób posiadających uprawnienia* nie korzystających z noclegów :    780,00 zł
 
*Osoby uczestniczące w kursie nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego do ceny doliczają 23% VAT

Odpłatność za osobę towarzyszącą:                                        790,00 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, wyżywienie w trakcie trwania szkolenia, uroczystą kolację w dn. 11.10.2018 r. przy muzyce, dwa noclegi z 11/12 października i z 12/13 października 2018 r.
Zgłoszenie uczestnictwa (karta w załączeniu) w szkoleniu należy przesłać najpóźniej do dnia 03.10.2018 r. drogą elektroniczną na adres ssrm.koszalin@gmail.com , faksem 94 341 91 92 lub na adres Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin, pok. 219.                  


Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 03.10.2018 r. przelewem na konto Stowarzyszenia:    
BOŚ O/Koszalin 67 1540 1043 2001 8100 5500 0001


Prowadzący

prof.dr hab. Ewa Kucharska - Stasiak

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 254, kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Studiów Podyplomowych Rynek Nieruchomości – Wycena na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.


prof. dr hab. Konrad Turkowski

mgr inż. rybactwa śródlądowego, dr nauk rolniczych, dr hab. nauk ekonomicznych, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik Katedry Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Rzeczoznawca majątkowy, numer uprawnień zawodowych 848.


Szkolenie Kołobrzeg - Jesień 2018 "Wartość rynkowa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami" a także "Wycena wód i gruntów pod wodami oraz wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami w świetle aktualnego prawa wodnego"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

AQUARIUS HOTEL SPA & WELLNES
ul. Kasprowicza 24
78-100 Kołobrzeg

Dodatkowe informacje:

Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
tel. (94) 3419192
email: ssrm.koszalin@gmail.com

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny