Wybrane elementy podejścia dochodowego i stopy zwrotu w wycenie nieruchomości”
–Wartość rynkowa i metoda pozostałościowa w praktycezalety, pułapki, zagrożenia, możliwości stosowania metody pozostałościowej na konkretnych przykładach w aspekcie definicji wartości rynkowej z elementami analizy Highest and Best Use (optymalnego sposobu użytkowania)”

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

AQUARIUS HOTEL SPA & WELLNESS
ul. Kasprowicza 24
 78-100 Kołobrzeg

Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie
zaprasza, na szkolenie w dniach 07 - 09 czerwca 2018 r. w Kołobrzegu
w AQUARIUS HOTEL SPA & WELLNESS, ul. Kasprowicza 24

Prowadzący:
Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Jerzy Adamiczka


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Odpłatność za kurs dla osób posiadających uprawnienia* korzystających z noclegów: 1 000,00 zł
Odpłatność za szkolenie dla osób posiadających uprawnienia* (pokój jednoosobowy) 1 190,00 zł
Odpłatność za kurs dla osób posiadających uprawnienia* nie korzystających z noclegów : 780,00 zł
*Osoby uczestniczące w kursie nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego do ceny doliczają 23% VAT
Odpłatność za osobę towarzyszącą: 790,00 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa obejmuje:
  • materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu,
  • wyżywienie w trakcie trwania szkolenia,
  • uroczystą kolację w dn. 07.06.2018 r. przy muzyce,
  • dwanoclegi z 07/08 czerwca i z 08/09 czerwca 2018  r.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta w załączeniu) w szkoleniu należy przesłać najpóźniej do dnia01.06.2018 r. drogą  elektro niczną na adres ssrm.koszalin@gmail.com , faksem 94 341 91 92 lub naadres Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin, pok. 219.

Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 01.06.2018 r. przelewem na konto Stowarzyszenia:
BOŚ O/Koszalin 67 1540 1043 2001 8100 5500 0001

Zaproszenie, karta zgłoszenia oraz program szkolenia dostępne w dokumencie załączonym poniżej.


Prowadzący

dr Zdzisława Ledzion-Trojanowska

uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, REV.


mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka

uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 864, MsC MRICS REV.


Wybrane elementy podejścia dochodowego i stopy zwrotu w wycenie nieruchomości”
–Wartość rynkowa i metoda pozostałościowa w praktycezalety, pułapki, zagrożenia, możliwości stosowania metody pozostałościowej na konkretnych przykładach w aspekcie definicji wartości rynkowej z elementami analizy Highest and Best Use (optymalnego sposobu użytkowania)”

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

AQUARIUS HOTEL SPA & WELLNESS
ul. Kasprowicza 24
 78-100 Kołobrzeg

Dodatkowe informacje:


tel.

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny