Szkolenie RODO - DLACZEGO WARTO POZNAĆ RODO? - 05.06.2019

Terminy:

05.06.2019 (ilość dni: 1)

10:30


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie, które obowiązuje już od ponad roku.

Prowadzący:
Marek Wiśniewski


Terminarz

Termin 1

Środa, 05.06.2019 10:30 - 16:00


Informacje

TERMIN: 05.06.2019
 
CZAS TRWANIA 6 godzin lekcyjnych

/g.10.30-16.00/

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 500,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 % VAT

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.


DLACZEGO WARTO POZNAĆ RODO?
25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie, które obowiązuje  już od ponad roku.  Zmiany, które z niego wynikają są istotne i wymagają by proces dostosowania do nowych przepisów należy rozpocząć już teraz. Zwłaszcza w stowarzyszeniach.

CO ZMIENIA RODO?
Dotychczasowe regulacje składały się z procedur, jakie należy stosować, aby przetwarzać dane zgodnie z prawem. Dotychczasowe przepisy nie dawały GIODO skutecznych narzędzi egzekwowania istniejących wymogów. W tym zakresie, RODO jest istotną zmianą. Trudno znaleźć  w nim konkretnych procedur postępowania z danymi. Opiera się raczej na ogólnych zasadach. Najważniejszy jest jednak jeden fakt: Organy państwowe zyskały potężne narzędzie egzekwowania nowych, niedookreślonych zasad. Są to kary w wysokości aż do 20 000 000 EUR. Problem w tym, że nie określono, jakie konkretnie wymogi należy spełnić, aby stosować prawidłowo nowe zasady i nie narazić się na nowe sankcje.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE?
•   
72h na reakcję – Administrator Danych ma tylko 72 godziny na zgłoszenie do Urzędu faktu naruszenia ochrony danych osobowych. Warto wiedzieć, jak działać natychmiast.
•    IOD – Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych dotyczy wszystkich podmiotów publicznych oraz licznych podmiotów z obszaru sektora prywatnego.
•    Dokumentacja – Dokumentacja przetwarzania danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa), wymaga dostosowania do nowych przepisów i uwzględnienia nowych procedur.
•    NGO – Możliwość żądania odszkodowania w imieniu osób, których dotyczą dane i prawo ich reprezentacji. To nowe uprawnienie aż 130.000 organizacji pozarządowych. Skutki wprowadzenia obowiązków RODO należy rozpatrywać w kontekście masowych i kosztownych pozwów organizacji pozarządowych, o uznanie postanowień regulaminów za naruszające prawa konsumentów.
•    Punkt kontaktowy – Wyznaczenie punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe. To nowy obowiązek licznych administratorów tych danych.
…i wiele innych i zasadniczych zmian.
SZKOLENIE Z RODO + DODATKOWE DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA!
W szkoleniu zostaną przekazane podstawowe i niezbędne informacje oraz praktyczna wiedzę  o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dodatkowe, wyjątkowe i praktyczne korzyści to:
•    Szablon Polityki Bezpieczeństwa, który pozwoli zastosować nabyte umiejętności.
•    Wzór Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.
•    Wzory dokumentów powierzenia obowiązków przetwarzania dokumentów i zgody na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM SZKOLENIA RODO
Szkolenie dostarcza nam nowych inspiracji. Szkolenie będzie miało charakter wykładowo – warsztatowy.
I. Wstęp i źródła prawa
•    Ustawa o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
•    Reforma ochrony danych osobowych – czego należy się spodziewać po wejściu w życie RODO?
•    Kiedy zacząć przygotowania do wprowadzenia w życie wymogów RODO?
II. Podstawowe pojęcia i informacje
•    Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
•    Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
•    Dane osobowe – tzw. zwykłe, tzw. sensytywne, w tym biometryczne.
•    Zbiory danych osobowych – jak je rozróżniać, jak kwalifikować w kontekście RODO.
•    W jakich sytuacjach „przetwarzamy dane osobowe”?
•    Kiedy możemy je przetwarzać?
III. Zasady przetwarzania danych osobowych
•    Zasada legalności – praktyczne aspekty kryteriów prawnych.
•    Zasada celowości w przetwarzaniu danych osobowych.
•    Zasada adekwatności zbieranych danych.
•    Zasada poprawności merytorycznej i jej oceny.
•    Zasada ograniczonego czasu – i możliwe optymalizacje.
IV. Obowiązki administratora danych

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
Lista zostaje zamknięta 23 listopada.
Potwierdzenie odbycia szkolenia 26 listopada na naszej stronie PFSRM
Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)


Minimalna ilość to 15 do 30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
Prowadzący

Marek Wiśniewski


Szkolenie RODO - DLACZEGO WARTO POZNAĆ RODO? - 05.06.2019

Terminy:

05.06.2019 (ilość dni: 1)

10:30

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

sekretariat
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny