WYCENA METODĄ POZOSTAŁOŚCIOWĄ

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Hotel
ul. ul. Żurawia 47, sala nr 5 (parter)
00-680 Warszawa

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie zaprasza na szkolenie połączone z warsztatami w ramach doskonalenia zawodowego.

Prowadzący:
Małgorzata Kosińska, Ewa Nowak


Program

  1. Aspekt prawny metody pozostałościowej
  2. Definicja wartości rynkowej – element Highest & Best Use oraz Hope value
  3. Formuła metody pozostałościowej wraz z omówieniem poszczególnych jej elementów (źródła pozyskiwania danych, praktyczne informacje dotyczące przyjmowanych założeń)
  4. Omówienie ryzyk: zagrożenia związane z metodą pozostałościową
  5. Budżet - część kosztowa czyli budżet deweloperski. Założenia, części składowe; zrozumienie podejścia dewelopera do procesu deweloperskiego.
  6. Budżet - część przychodowa. Założenia, różne podejścia analityczne (kapitalizacja prosta oraz analiza cash flow).
  7. Założenia dotyczące finansowania projektu, źródła finansowania, wkład własny, wymagania banków.
  8. Prosty przykład wyliczeń na przykładzie projektu magazynowego. Zmienność wyników w zależności od przyjętych założeń.
  9. Podstawowa analiza wrażliwości wybranego wariantu.
  10. Podsumowanie szkolenia, dyskusja.

Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Koszt uczestnictwa:
200 zł  - dla członków Mazowieckiego SRM
400 zł  - dla pozostałych uczestników
(W cenie obiad, kawa i herbata w czasie przerwy. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.)

Rozkład godzin:
Szkolenie - 4  godziny edukacyjne (10.00 13.00)
Przerwa obiadowa - 1 godzina (13.00 – 14.00)
Warsztaty - 4 godziny edukacyjne (14.00 - 17.00)


Prowadzący

Małgorzata Kosińska


Ewa Nowak


WYCENA METODĄ POZOSTAŁOŚCIOWĄ

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Hotel
ul. ul. Żurawia 47, sala nr 5 (parter)
00-680 Warszawa

Dodatkowe informacje:


tel.

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny