Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych z udokumentowanymi złożami kopalin.

Terminy:

20.04.2018 (ilość dni: 2)

09:00


Miejsce:

w Centrum Hotelowo – Konferencyjnym Cztery Wiatry
ul. Korytnica 88
28-225 Szydłów

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniach 20 ÷21 kwietnia 2018r. w Kielcach.

Prowadzący:
Jerzy Dąbek


Terminarz

Termin 1

Piątek, 20.04.2018 09:00 - 19:30

Sobota, 21.04.2018 09:00 - 14:00


Informacje

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniach 20 ÷21 kwietnia 2018r. w Kielcach, w Centrum Hotelowo – Konferencyjnym Cztery Wiatry, Korytnica 88, 28-225, Szydłów.
Szkolenie warsztatowe, obejmujące przykłady wycen z tematyki szkolenia, poprowadzi Pan JERZY DĄBEK - rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia nr 256, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
.

Tematyka szkolenia (14 godzin) :
1. Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości   przez przedsiębiorców  przesyłowych.
2. Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych  z udokumentowanymi złożami kopalin.

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia szkoleń przez regionalne stowarzyszenia, realizujących ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych oraz prowadzenia ich rejestru”  -  Uchwałą Rady Krajowej PFSRM z 8 kwietnia  2014 roku.

Uczestniczy szkolenia otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wymiarze 14 godzin  edukacyjnych.

Miejsce szkolenia – Centrum Hotelowo – Konferencyjne Cztery Wiatry, Korytnica 88, 28-225, Szydłów, strona internetowa: http://czterywiatry.pl/

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
  • 550,00 zł. dla członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
  • 650,00 zł. dla pozostałych uczestników.
Koszt uczestnictwa obejmuje:
  • materiały szkoleniowe
  • nocleg w pokoju dwuosobowym, śniadanie, obiady w dniach: 20 i 21 kwietnia oraz uroczystą kolację w dniu 20 kwietnia
Termin zgłoszenia udziału – w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11 kwietnia 2018r. (Karta zgłoszenia w załączeniu), e-mail: biuro@srm@neostrada.pl lub  listownie na adres ŚSRM;  25-363 Kielce, ul. Wesoła 51, p. 502, (tel. 41-342 84 97) oraz dokonanie w/w wpłaty.
Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej, przesłanej do dnia 11 kwietnia br. na adres mailowy: biuro@srm@neostrada.pl. Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

W załączeniu: RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA  i  KARTA ZGŁOSZENIA


Prowadzący

Jerzy Dąbek


Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych z udokumentowanymi złożami kopalin.

Terminy:

20.04.2018 (ilość dni: 2)

09:00

Miejsce:

w Centrum Hotelowo – Konferencyjnym Cztery Wiatry
ul. Korytnica 88
28-225 Szydłów

Dodatkowe informacje:


tel.

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny