Analizy Rynku w wycenie nieruchomości.

Terminy:

17.04.2018 (ilość dni: 1)

10:15


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

TERMIN: 17 kwietnia 2018r.

Prowadzący:
Agnieszka Jachowicz, Marta Jurek

480.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Termin 1

Wtorek, 17.04.2018 10:15 - 16:00


Informacje

SZKOLENIE
CZAS TRWANIA 7 godzin lekcyjnych w godzinach 10.15-16.00
TERMIN:  2018 r.
Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi:
- dla osób* stowarzyszonych 480,00 zł
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 624,00 zł
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– do ceny doliczamy 23% VAT.
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.
Program:
1.    Część ekonomiczna Specyfika rynku nieruchomości
1.1    Różne ujęcia rynku
1.2    Elementy rynku
1.3    Cechy rynku
2.    Wartość, jako podstawa wyceny
Rodzaje wartości, Komentarz na temat parametrów stosowanych w oszacowaniu różnych rodzajów wartości
A.    Część „praktyczna”
3.    Poziom ogólny badania rynku (Analiza danych makroekonomicznych na poziomie kraju i regionu)
4.    Poziom szczegółowy badania rynku
5.    Wyjaśnienie podstawowych pojęć i parametrów w badaniu rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych
6.    - 10 Rynki mieszkaniowe, biurowe, handlowe, magazynowe i funkcje mieszanej, dla każdego z nich: klasyfikacja rynku, czynniki mające wpływ na wycenę, informacja na temat specyfiki rynku dla każdego z w/wymienionych sektorów rynku. Badanie trendów zmian na rynku.
11    Źródła informacji przy badaniu rynku w tym publikowane raporty- przykłady raportów
12    Adekwatność danych z publikowanych raportów do wykorzystania w małych miastach
13    Specyfika analiz rynkowych w wycenach dla celu zabezpieczenia wierzytelności ( standard- opis ryzyka i wnioski z wymagań z kilku banków w zakresie analiz rynkowych)
14    Przykłady błędnych analiz/opisów rynków, na podstawie doświadczeń, wykładowców i informacji uzyskanych z komisji arbitrażowej
15     Podsumowanie:  czemu służy analiza rynku i dlaczego jest tak ważna w procesie wyceny.
Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który należy wypełnić i odesłać e-mailem   jako  potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 12-30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału w szkoleniu.
Prowadzący

Agnieszka Jachowicz


Marta Jurek


Analizy Rynku w wycenie nieruchomości.

480.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

17.04.2018 (ilość dni: 1)

10:15

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 226271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny