Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

TERMIN:

Prowadzący:
Mirosława Czaplińska


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

SZKOLENIE
Termin: czerwiec 2018
CZAS TRWANIA 14 godzin lekcyjnych
Koszt uczestnictwa w  szkoleniu wynosi:
-
dla osób stowarzyszonych 1000,00 PLN
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 1300,00 PLN
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– do ceny doliczamy 23% VAT.
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
Dla osób zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu planowany jest egzamin koszt 200,00 PLN

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
serwis kawowy
TERMIN: czerwiec 2018 r.
Program:
CZĘŚĆ 1.      DETALICZNY RYNEK HANDLU PALIWAMI W POLSCE.
CZĘŚĆ 2.      STACJA PALIW  JAKO NIERUCHOMOŚĆ Z POTENCJAŁEM HANDLOWYM.
2.1. Stacja paliw - nieruchomość o złożonym charakterze.
2.2. Stacja paliw jako obiekt wyceny.
2.3. Klasyfikacja stacji paliw.
CZĘŚĆ 3.      MODELE FUNKCJONOWANIA STACJI PALIW.
3.1. Modele funkcjonowania stacji paliw.
3.2. Umowa o prowadzenie stacji (ajencyjna).
3.3. Umowa franczyzowa.
CZĘŚĆ 4.      INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYCENY STACJI PALIW.
4.1. Due diligence - pojęcie, cel, obszary analizy.
4.2. Due diligence w wycenie stacji paliw.
CZĘŚĆ 5.      ANALIZA POTENCJAŁU HANDLOWEGO.
5.1. Ocena ogólnej atrakcyjności lokalizacyjnej .
5.2. Potencjał lokalizacyjny sprzedaży paliw.
5.3. Marża na sprzedaży paliw.
5.4. Sprzedaż pozapaliwowa.
CZĘŚĆ 6.      KALKULACJA WARTOŚCI STACJI PALIW WG POLSKICH STANDARDÓW I STANDARDÓW RICS.
6.1. Podstawy wyceny metodą zysków wg standardów polskich.
6.2. Rachunek wyceny stacji paliw.
6.3. Ustalenie udziału właściciela nieruchomości w dochodzie ze stacji paliw.
6.4. Zasady wyceny stacji paliw wg standardów brytyjskich.
6.5. Analiza porównawcza zasad wyceny wg standardów polskich i brytyjskich
Program tego szkolenia będzie  uzupełniony o część warsztatową w późniejszym terminie.
Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który należy wypełnić i odesłać e-mailem   jako  potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty na konto PFSRM  00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
Minimalna ilość to 12-30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału w szkoleniu.Prowadzący

mgr Mirosława Czaplińska

12 letnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. (spółka córka Grupy Lotos) zajmującej się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji. Pracowałam tam na stanowiskach kierowniczych w dziele kontrolingu, rozwoju a w ostatnim okresie pracy w LP pracowałam na stanowisku szefa biura strategii i rozwoju (pracowałam tam do 10.2008r). Rzeczoznawcą majątkowym jestem od października 2005. Jestem również członkiem RICS. Prowadzę wykłady na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej (zagadnienia związane z wyceną nieruchomości).


Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 226271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny