Zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Kieleckie Centrum Biznesu CITY CORE
ul. Aleja Solidarności nr 34
25-323 Kielce

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniach 06 ÷ 07 października 2017r. w Kielcach.

Prowadzący:
ZDZISŁAW MAŁECKI


Program

  1. Zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami
  2. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości: część I - określanie wartości nakładów w ustawie o gospodarce nieruchomościami, część II - określanie wartości nakładów wg Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i innych nakładów - w zakresie ograniczonym czasem trwania szkolenia.

Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniach 06 ÷ 07 października  2017r. w Kielcach, w sali audytoryjnej Kieleckiego Centrum Biznesu CITY CORE  przy ul. Aleja Solidarności nr 34.
Szkolenie poprowadzi Pan ZDZISŁAW MAŁECKI - rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia nr 20, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, były Wiceprezydent PFSRM i Przewodniczący Komisji Standardów PFSRM.

Tematyka szkolenia (16 godzin) :
1.   Zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami
2.  Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości: 
      część I   - określanie wartości nakładów w ustawie o gospodarce 
     nieruchomościami,
      część II  - określanie wartości nakładów wg Kodeksu Cywilnego, Kodeksu
      Rodzinnego i Opiekuńczego i innych nakładów - w zakresie ograniczonym
      czasem trwania szkolenia.

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia szkoleń przez regionalne stowarzyszenia, realizujących ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych oraz prowadzenia ich rejestru”  -  Uchwałą Rady Krajowej PFSRM z 8 kwietnia  2014 roku.
Uczestniczy szkolenia otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wymiarze 16 godzin  edukacyjnych.

Miejsce szkolenia
Kieleckie Centrum Biznesu CITY CORE, 25-323 Kielce, Aleja Solidarności nr 34, strona internetowa: www.kieleckiecentrumbiznesu.pl/

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

–      490,00 zł dla członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
–     550,00 zł dla pozostałych uczestników.
Uwaga! Osoby uczestniczące w szkoleniu nieposiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego – do kosztów szkolenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Koszt uczestnictwa obejmuje:

–     materiały szkoleniowe
–   obiady w dniach 06 i 07 października 2017r. i  kolację w dniu 06 października 2017r.
Uwaga! uczestnicy szkolenia we własnym zakresie rezerwują noclegi. Informacja o noclegu  w miejscu szkolenia - Hotel Kongresowy na stronie: www.hotelkongresowy.pl oraz nr telefonu tel.: +48 (41)332 63 60 . 
Szczegółowy rozkład zajęć przesłany zostanie uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.

Termin zgłoszenia udziału
– najpóźniej do dnia 29 września 2017r (Karta zgłoszenia w załączeniu) email: biuro.srm@neostrada.pl lub  listownie na adres ŚSRM;  25-363 Kielce, ul. Wesoła 51, p. 502. (tel. 41-342 84 97).
Prowadzący

ZDZISŁAW MAŁECKI

rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia nr 20, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, były Wiceprezydent PFSRM i Przewodniczący Komisji Standardów PFSRM.


Zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Kieleckie Centrum Biznesu CITY CORE
ul. Aleja Solidarności nr 34
25-323 Kielce

Dodatkowe informacje:


tel.

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny