WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI – ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, UWZGLĘDNIAJACE M.IN. DEFINICJĘ ZAWARTĄ W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE NR 575/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 2013

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Termin: .

Prowadzący:
Magdalena Małecka


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

TERMIN SZKOLENIA  .

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń 500,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
dla pozostałych osób doliczamy podatek   VAT 23%
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
PROGRAM SZKOLENIA  n/t:

WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI
– ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI,  UWZGLĘDNIAJĄCE  M.IN. DEFINICJĘ ZAWARTĄ W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE NR 575/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. (OBOWIĄZUJĄ OD 1 września 2017r.)

Krzysztof Grzesik FRICS REV -wiceprezydent  PFSRM
(1) 10.00 – 10.45    Wprowadzenie – uwarunkowania definicji wartości rynkowej na tle Międzynarodowych Standardów Wyceny, Europejskich Standardów Wyceny oraz Standardów RICS
Magdalena Małecka MRICS REV
(2) 10.45 – 11.30    Ustawa  z dnia z 22 lipca 2017r  o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami  oraz niektórych innych ustaw:
–     krótkie wprowadzenie do zakresu zmian, w tym porównanie ze „starą” definicją Wartości Rynkowej,
–     wprowadzenie unijnej definicji wartości rynkowej nieruchomości i jej uzasadnienie,
–     PKZW, w tym standard wyceny – Wartość Rynkowa,
–     nowa definicja – Wartość Rynkowa,
–     rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych – krótkie omówienie
11.30-11.45 przerwa
(3) 11.45 – 12.30    –     interpretacja nowej definicji – Wartość Rynkowa,  w tym pojęć: „szacunkowa kwota”, „w dniu wyceny”, „nieruchomość”,
(4) 12.30 – 13.15     –     omówienie i dyskusja w zakresie „najkorzystniejszego sposobu użytkowania „(highest and best use)”,  oraz „wartości nadziei” (hope value) – motywacja kupującego i poszukiwanie nowych ścieżek zarabiania na kapitale,
13.15 – 13.45 przerwa
(5) 13.45 – 14.30    –     przykłady zastosowania nowej definicji Wartości Rynkowej
– analiza przypadku,
(6) 14.30 – 15.15    –     przykłady zastosowania nowej definicji Wartości Rynkowej
– analiza przypadku cd.
15.15 – 15.30 przerwa
(7) 15.30 – 16.15     –     dyskusja.
Zakres godzinowy 10.00 do a 16.15 (7 godzin lekcyjnych)

Inne informacje:         
uczestnicy otrzymają
•    materiały szkoleniowe w formie drukowanej,
•    standard wyceny – Wartość Rynkowa,
•    ujednolicony tekst  ustawy o gospodarce nieruchomościami obejmujący zmiany dokonane ustawą  z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustawy,
•    możliwość nabycia w dniu zajęć najnowszej wersji Międzynarodowych Standardów Wyceny  MSW 2016 r.

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
Prowadzący

Magdalena Małecka


WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI – ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, UWZGLĘDNIAJACE M.IN. DEFINICJĘ ZAWARTĄ W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE NR 575/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 2013

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny