ANALIZA ZMIAN DOKONANYCH W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014r. DO 2017r.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Termin:

Prowadzący:
Zdzisław Małecki

700.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

TERMIN SZKOLENIA
 13 -  14 października 2017r., (piątek -sobota).
CZAS TRWANIA - 2  DNI (razem 15 godz.)

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń 700,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 910,00 PLN
dla pozostałych osób 910,00 PLN + VAT 23%
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia


Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

TEMAT
ANALIZA ZMIAN  DOKONANYCH W  USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014r. DO 2017r.

1.    Cel szkolenia: celem szkolenia jest analiza i omówienie zmian dokonanych w UGN  w okresie od 1 stycznia 2014r do chwili obecnej. Analizie podlegać będzie  ponad. 100  zmian przepisów  dokonanych w  okresie  jw.
2.    Zakres analizowanych zmian:
a.    zmiany ugn dokonane w 2014r., 7 grup zmian,
b.    zmiany ugn dokonane w 2015r.  7 grup zmian,
c.    zmiany ugn dokonane w 2016r.  4 grupy zmian,
d.    zmiany ugn dokonane w 2017r.  6 grup zmian.
Dokonane zmiany skutkowały zmianami  w 170 przepisach  szczegółowych UGN.
3.    Cel główny szkolenia stanowić będzie analiza i omówienie zmiany ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,  wchodzącej w życie z dniem 1 września 2017 r.
Analizowane będą zmiany dokonywane w tej ustawie, obejmujące:
•    51 przepisów szczegółowych,
•    w tym 24 zmiany dotyczące wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
Ustawa postanawia o nowelizacji szeregu przepisów dotyczących zarówno procedur z zakresu gospodarki nieruchomościami jak i poszerzających istotnie obowiązki zawodowe  rzeczoznawcy majątkowego.                                   

   Inne:
uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe  (ok.140 str.) przedstawiające i omawiające dokonane zmiany, wraz ze źródłowymi komentarzami przyczyn i skutków zmian, oraz materiały pomocnicze, szkolenie poprowadzi rzeczoznawca majątkowy Zdzisław Małecki, uprawnienia nr 20.

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ POTWIERDZENIE, który należy wypełnić i odesłać e-mailem lub faxem jako potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 15 do 30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .Prowadzący

Zdzisław Małecki


ANALIZA ZMIAN DOKONANYCH W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014r. DO 2017r.

700.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 226271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny