Wycena nieruchomości i upraw rolnych 25-26.09.2019

Terminy:

25.09.2019 (ilość dni: 2)

11:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

TERMIN: 25-26.09.2019

Prowadzący:
Krzysztof Urbańczyk


Terminarz

Termin 1

Środa, 25.09.2019 11:00 - 16:30

Czwartek, 26.09.2019 09:00 - 14:30


Informacje

TERMIN SZKOLENIA:   25-26.09.2019

CZAS TRWANIA - 2 DNI /12 godzin/6 godzin warsztatów (3 pkt) oraz 6 godzin wykładów (3 pkt)
Program:
Dzień 1. Wykłady
1.    Rolnictwo XXI wieku
2.    Rynek nieruchomości rolnych w Polsce.
3.    Źródła informacji wykorzystywane przy wycenie nieruchomości rolnych.  
4.    Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych – gruntów ornych, użytków zielonych oraz zasiewów i innych zbiorów jednorocznych.
   Dzień 2.-   Warsztaty
1.    Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych  
2.    Wycena części składowych nieruchomości rolnych – zasiewy i inne zbiory jednoroczne.  
3.    Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych  
5.    Czas na pytania i odpowiedzi.  
Prowadzący Krzysztof Urbańczyk- przewodniczący Komisji Arbitrażowej
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń  950,00PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 1235,00 PLN
dla pozostałych osób  doliczamy podatek VAT 23%
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

mgr Krzysztof Urbańczyk


Wycena nieruchomości i upraw rolnych 25-26.09.2019

Terminy:

25.09.2019 (ilość dni: 2)

11:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny