Wycena nieruchomości i upraw rolnych

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Termin:

Prowadzący:
Krzysztof Urbańczyk


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

TERMIN SZKOLENIA: 2018

CZAS TRWANIA - 2 DNI /12 godzin/
Program:
Dzień 1.
1.    Rolnictwo XXI wieku
2.    Rynek nieruchomości rolnych w Polsce.
3.    Źródła informacji wykorzystywane przy wycenie nieruchomości rolnych.  
4.    Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych – gruntów ornych, użytków zielonych oraz zasiewów i innych zbiorów jednorocznych.
   Dzień 2.- przykłady praktyczne
1.    Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych  
2.    Wycena części składowych nieruchomości rolnych – zasiewy i inne zbiory jednoroczne.  
3.    Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych  
5.    Czas na pytania i odpowiedzi.  

Prowadzący Krzysztof Urbańczyk- przewodniczący Komisji Arbitrażowej
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń  950,00PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 1235,00 PLN
dla pozostałych osób  doliczamy podatek VAT 23%
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ POTWIERDZENIE, który należy wypełnić i odesłać e-mailem lub faxem jako potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .Prowadzący

mgr Krzysztof Urbańczyk


Wycena nieruchomości i upraw rolnych

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 226271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny