Wycena nieruchomości i upraw rolnych

Terminy:

25.09.2018 (ilość dni: 2)

11:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

TERMIN: 25-26.09.2018

Prowadzący:
Krzysztof Urbańczyk


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 25.09.2018 11:00 - 16:45

Środa, 26.09.2018 09:00 - 15:00


Informacje

TERMIN SZKOLENIA: 25-26.09.2018

CZAS TRWANIA - 2 DNI /12 godzin/
Program:
Dzień 1. Wykłady
1.    Rolnictwo XXI wieku
2.    Rynek nieruchomości rolnych w Polsce.
3.    Źródła informacji wykorzystywane przy wycenie nieruchomości rolnych.  
4.    Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych – gruntów ornych, użytków zielonych oraz zasiewów i innych zbiorów jednorocznych.
   Dzień 2.-   Warsztaty
1.    Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych  
2.    Wycena części składowych nieruchomości rolnych – zasiewy i inne zbiory jednoroczne.  
3.    Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych  
5.    Czas na pytania i odpowiedzi.  

Prowadzący Krzysztof Urbańczyk- przewodniczący Komisji Arbitrażowej
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń  950,00PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 1235,00 PLN
dla pozostałych osób  doliczamy podatek VAT 23%
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
Lista zostaje zamknięta 14 września.
Potwierdzenie odbyci szkolenia 18 września na naszej stronie PFSRM

Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .Prowadzący

mgr Krzysztof Urbańczyk


Wycena nieruchomości i upraw rolnych

Terminy:

25.09.2018 (ilość dni: 2)

11:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

sekretariat
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny