Szkolenie (repetytorium) przygotowujące do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN SZKOLENIA:

Prowadzący:
Henryk Jędrzejewski

1168.50

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Proponowane zajęcia na szkoleniu, uwzględniają nowy sposób przygotowania do egzaminu. Szkolenie prowadzone jest  przez wykładowców kursów specjalistycznych w zakresie szacowania nieruchomości, jak i długoletnich praktyków

Informacja ogólna dotycząca szkolenia przygotowawczego do egzaminu na uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. tzw.  ustawy  deregulacyjnej , która zmieniła w części przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące działalności zawodowej w dziedzinie  wyceny  nieruchomości , zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r.  w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości . Na skutek wejścia w życie tego rozporządzenia zmienione zostały dotychczasowe zasady nadawania uprawnień zawodowych , w  tym zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia . Egzamin nadal składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny ma na celu sprawdzenie przygotowania teoretycznego do wykonywania zawodu.
Egzamin ustny będzie zdawany w dwóch wersjach do wyboru przez kandydata :
  •     wersja I – omówienie procedur wyceny nieruchomości zastosowanych w dwóch projektach operatów szacunkowych wybranych przez zespół kwalifikacyjny spośród sześciu dołączonych przez kandydata do wniosku.
  •    wersja II – omówienie dwóch procedur wyceny nieruchomości wylosowanych przez kandydata ze zbioru nie publikowanych procedur będących w dyspozycji Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej , dotyczących ośmiu grup tematycznych wymienionych w & 4 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia .
Oznacza to, że proponowane przez PFSRM zajęcia na szkoleniu, będą uwzględniały nowy sposób przygotowania do egzaminu na uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 950,00 PLN + VAT 23%
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
TERMIN:

CZAS TRWANIA - 3 DNI  /25 godz./
Program:
  Dzień I . godz.10.00-18.00
     Wykładowca - Henryk Jędrzejewski – 9 godz.
    -zasady postępowania kwalifikacyjnego
    -merytoryczna prezentacja zagadnień zawartych w oficjalnej (opublikowanej ) bazie pytań testowych.
 Dzień II. godz.09.00-17.00
    Wykładowca - Małgorzta Skąpska – 6 godz.
     -procedury wyceny w podejściu porównawczym
    ( nieruchomości lokalowe i nieruchomości gruntowe zabudowane - § 4  ust. 1 pkt a i b ) ,
     -procedury wyceny w podejściu dochodowym ( § 4 ust. 1 pkt c )
     -procedury wyceny w podejściu kosztowym ( § 4 ust. 1 pkt d )
      Wykładowca – prof. Andrzej Nowak, Marek Gancarczyk– 4 godz.
    -procedury wyceny nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania przy wywłaszczeniu ( § 4 ust. 1    pkt f )
    Dzień III. godz.09.00-14.00
    Wykładowca Monika Nowakowska  - 6 godz.
     -procedury wyceny nieruchomości gruntowych dla celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla celu naliczenia opłat adiacenckich oraz nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego
    ( § 4 ust. 1  pkt  e , g  i  h ) ,
    Oznaczenia przepisów podane w tabelach przyjęto zgodnie z oznaczeniami użytymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.03.2014r. w sprawie nadawania uprawnien zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
Wymagania: 
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ POTWIERDZENIE, który należy wypełnić i odesłać e-mailem lub faxem jako potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .Prowadzący

mgr inż. Henryk Jędrzejewski


Szkolenie (repetytorium) przygotowujące do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

1168.50

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny