Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN SZKOLENIA: 22-23 października 2018r

Prowadzący:
Zdzisław Małecki, Magdalena Małecka


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

TERMIN: 22-23 października 2018 r.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA -2 DNI  /14 godz./

MIEJSCE: siedziba PFSRM  Warszawa , ul.Nowogrodzka 50/430 - sala szkoleń
KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 800,00 PLN + VAT 23% = 984 pln
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

 PROGRAM
1 dzień od 10.00 do 16.40 (7 godz. lekcyjnych)
1. Wymagania i przebieg egzaminu w części pisemnej (testy).(0,5 godz.)
2. Wymagania i przebieg egzaminu w części ustnej, w tym zasady omawiania procedur wyceny nieruchomości  i odpowiedzi na  zadawane pytania. (0,5 godz.)
3. Rozwiązanie przykładowego testu pisemnego wraz z odpowiedziami.( 3 godz.)
4. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestnika szkolenia – interaktywny case, powtórzony dwukrotnie (2godz.)
    Zdzisław Małecki
5. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego – interaktywny case .(1 godz.)
Zdzisław Małecki, Magdalena Małecka


2 dzień od 9.00 do 15.40 (7 godz. lekcyjnych)
1. Omówienie przebiegu symulacji egzaminu z dnia poprzedniego – spostrzeżenia uczestników (1 godzina).
2. Omówienie procedur wyceny dla 8 operatów wymaganych przepisami prawa (3 godziny)
3. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestników szkolenia (3 godziny)

Magdalena Małecka


Wymagania: 
Jest konieczne, aby uczestnicy, którzy ukończyli praktyki zawodowe posiadali na zajęciach sporządzone przez siebie projekty operatów szacunkowych.
Na 10 dni przed datą szkolenia uczestnicy mogą nadsyłać pytania, które ich zdaniem wymagałyby omówienia, a są zadawane w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego.

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
Zamknięcie listy nastąpi w dniu 12 października 2018r.
Potwierdzenie szkolenia na stronie w dniu 15 października 2018r.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 15 do 30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .

Szkolenia wg ankiet w skali 0-4 zostały ocenione na 4 i spełniły oczekiwania uczestników. Były merytoryczne , profesjonalne. Materiały bardzo przydatne.Atmosfera nabywania wiedzy bardzo sprzyjająca.


Prowadzący

Zdzisław Małecki


Magdalena Małecka


Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

sekretariat
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny