Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Terminy:

03.09.2018 (ilość dni: 2)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN SZKOLENIA: 03-04 września 2018r

Prowadzący:
Zdzisław Małecki, Magdalena Małecka


Terminarz

Termin 1

Poniedziałek, 03.09.2018 10:00 - 16:40

Wtorek, 04.09.2018 09:00 - 15:40


Informacje

TERMIN: 03-04 września 2018 r.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA -2 DNI  /14 godz./

MIEJSCE: siedziba PFSRM  Warszawa , ul.Nowogrodzka 50/430 - sala szkoleń
KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 800,00 PLN + VAT 23%
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

 PROGRAM
1 dzień od 10.00 do 16.40 (7 godz. lekcyjnych)
1. Wymagania i przebieg egzaminu w części pisemnej (testy).(0,5 godz.)
2. Wymagania i przebieg egzaminu w części ustnej, w tym zasady omawiania procedur wyceny nieruchomości  i odpowiedzi na  zadawane pytania. (0,5 godz.)
3. Rozwiązanie przykładowego testu pisemnego wraz z odpowiedziami.( 3 godz.)
4. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestnika szkolenia – interaktywny case, powtórzony dwukrotnie (2godz.)
    Zdzisław Małecki
5. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego – interaktywny case .(1 godz.)
Zdzisław Małecki, Magdalena Małecka


2 dzień od 9.00 do 15.40 (7 godz. lekcyjnych)
1. Omówienie przebiegu symulacji egzaminu z dnia poprzedniego – spostrzeżenia uczestników (1 godzina).
2. Omówienie procedur wyceny dla 8 operatów wymaganych przepisami prawa (3 godziny)
3. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestników szkolenia (3 godziny)

Magdalena Małecka

Wymagania: 
Jest konieczne, aby uczestnicy, którzy ukończyli praktyki zawodowe posiadali na zajęciach sporządzone przez siebie projekty operatów szacunkowych.
Na 10 dni przed datą szkolenia uczestnicy mogą nadsyłać pytania, które ich zdaniem wymagałyby omówienia, a są zadawane w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego.

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ POTWIERDZENIE, który należy wypełnić i odesłać e-mailem jako potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 15 do 30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
Szkolenie wg ankiet w skali 0-4 zostało ocenione na 4 i spełniło oczekiwania uczestników było merytoryczne , profesjonalne. Materiały bardzo przydatne.Atmosfera nabywania wiedzy bardzo sprzyjająca.


Prowadzący

Zdzisław Małecki


Magdalena Małecka


Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Terminy:

03.09.2018 (ilość dni: 2)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny