Służebność publiczna oraz problematyka odszkodowawcza przy realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Hotel
ul. Wilcza 9
58-540 Karpacz

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 28-29 września 2017 r. w hotelu „Artus” w Karpaczu, przy ul. Wilczej 9.

Prowadzący:
Mirosław Gdesz


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dn. 28-29 września 2017 r. w hotelu „Artus” w Karpaczu, przy ul. Wilczej 9.
Temat:

  1. Służebność publiczna – prawne i ekonomiczne aspekty odszkodowania.
  2. Problematyka odszkodowawcza przy realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 Koszt szkolenia:
  • Koszt szkolenia nie jest dofinansowany i wynosi: 550 zł/osobę (w tym jeden nocleg w pokoju 2-os).
  • Koszt szkolenia jw. dla osób niestowarzyszonych w SRM Wrocław i osób towarzyszących wynosi 750 –zł/osobę*.
*Osoby uczestniczące w szkoleniu nieposiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego – do kosztów szkolenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Płatność wymagana najpóźniej do dnia 05 września 2017r.
Wpłaty po 20.05.2017r. będą zwiększone o 50,- zł


Wpłaty na konto SRM we W-wiu: 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.
Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnych danych do faktury VAT.Prowadzący

dr Mirosław Gdesz

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doświadczony wykładowca, Naczelnik Wydziału Mieszkalnictwa w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.


Służebność publiczna oraz problematyka odszkodowawcza przy realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Hotel
ul. Wilcza 9
58-540 Karpacz

Dodatkowe informacje:


tel. 71 341 91 97
email: srm@srm.wroclaw.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny