Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości

Terminy:

22.03.2017 (ilość dni: 2)

00:00


Miejsce:

Hotel Borowiecki
ul. Kasprzaka 7/9
91-017 Łódź

[SRM w Łodzi]

Prowadzący:
Radosław Gaca


Terminarz

Termin 1

Środa, 22.03.2017 00:00 - 00:00

Czwartek, 23.03.2017 00:00 - 00:00


Informacje

Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dwudniowym:


Wykładowca:   Radosław Gaca -  przewodniczący Komisji Standardów PFSRM

Termin szkolenia:     22 - 23 marca 2017r.  (środa, czwartek)

Miejsce szkolenia:     Hotel Borowiecki  -  Łódź, ul. Kasprzaka 7/9

Odpłatność   550,00 zł.               
dla rzeczoznawców majątkowych: członków ŁSRM, SRMZŁ i  Oddziału   Regionalnego PSRWN w Łodzi  


Odpłatność  650,00 zł.             
dla pozostałych uczestników

W  cenę  szkolenia  wliczono  koszt  licencji  pakietu  Excel
                                
Szkolenie obejmuje 16 godzin edukacyjnych i ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia przez stowarzyszenia regionalne (członków PFSRM) szkoleń, realizujących ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, oraz prowadzenia ich rejestru”, przyjętymi w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez Radę Krajową PFSRM.
Szczegóły w załączeniu

W imieniu Zarządu ŁSRM
Prezes ŁSRM
Andrzej Zarychta                                   


Prowadzący

Radosław Gaca

przewodniczący Komisji Standardów PFSRM


Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości

Terminy:

22.03.2017 (ilość dni: 2)

00:00

Miejsce:

Hotel Borowiecki
ul. Kasprzaka 7/9
91-017 Łódź

Dodatkowe informacje:


tel.

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny