WYBRANE PROBLEMY WYCENY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ORAZ DLA OPŁAT PLANISTYCZNYCH I ADIACENCKICH

Terminy:

13.01.2017 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

budynek NOT
ul. Plac Komuny Paryskiej 5a,
90-007 Łódź

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a; pok. 408 www.srmzl.pl e-mail biuro@srmzl.pl zaprasza na szkolenie w dniu 13 stycznia 2017r.

Prowadzący:
Ryszard Cymerman


Terminarz

Termin 1

Piątek, 13.01.2017 09:00 - 16:30


Informacje

Godz. 9.00 – 9.45 (1 godzina)
1. NIECO PRZYPOMNIENIA REGUŁ WYCENY
Godz. 9.45 – 10.30 (1 godzina)
2. WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
PRZEDMIOT WYCENY – PRZESTRZEŃ ROLNA
Godz. 10.30 – 10.45 przerwa kawowa
Godz. 10.45 – 11.30 (1 godzina)
3. OGÓLNE ZASADY WYCENY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Godz. 11.30 – 12.15 (1 godzina)
4. WYCENA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH DLA RÓŻNYCH CELÓW
Godz. 12.15 – 13.15 przerwa na obiad
Godz. 13.15 – 14.45 (2 godziny)
5. WYCENA PRZY WYŁĄCZANIU GRUNTÓW Z PRODUKCJI
Godz. 14.45 – 15.00 przerwa kawowa
Godz. 15.00 – 16.30 (2 godziny)
6. WYBRANE ZAGADNIENIA WYCEN DLA OPŁAT PLANISTYCZNYCH I
ADIACENCKICH

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające doskonalenie kwalifikacji zawodowych.
Koszt uczestnictwa: - 250 zł
Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonym druku na adres e-mail:

biuro@srmzl.pl lub ewabas1@wp.pl
 
Wpłata na konto STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ PL. KOMUNY PARYSKIEJ 5A, POK.408, 90-007 ŁÓDŹ
BGŻ S.A. O/ Pabianice nr 68 2030 0045 1110 0000 0386 5980
Termin zgłoszenia i wpłaty do dnia 3 stycznia 2017 r.


Prowadzący

prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Jest jednym z głównych specjalistów gospodarki przestrzennej i wyceny nieruchomości. Prowadzi od lat zajęcia dydaktyczne z tej problematyki nie tylko na kilku wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ale również na studiach podyplomowych, kursach i seminariach w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Sprawował opiekę nad przeszło 300 pracami dyplomowymi, wypromował 12 doktorów. Recenzował liczne rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych, w tym 20 podręczników i skryptów opracowanych samodzielnie lub we współautorstwie


WYBRANE PROBLEMY WYCENY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ORAZ DLA OPŁAT PLANISTYCZNYCH I ADIACENCKICH

Terminy:

13.01.2017 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

budynek NOT
ul. Plac Komuny Paryskiej 5a,
90-007 Łódź

Dodatkowe informacje:


tel.

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny