Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Terminy:

10.10.2018 (ilość dni: 4)

11:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Termin: I Sesja 10 - 11.10.2018 r. II Sesja 7 - 8.11.2018 r.

Prowadzący:
prof.dr hab. Sabina Żróbek.prof.dr hab. Ryszard Żróbek, Marcin Malmon, Wojciech Doliński, Marta Jurek, Renata Chróstna, Katarzyna Dawidowicz, Małgorzata Skąpska, Magdalena Małecka, Grzegorz Chmielak, Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz


Terminarz

Termin 1

Środa, 10.10.2018 11:00 - 19:50

Czwartek, 11.10.2018 08:00 - 16:00

Środa, 07.11.2018 10:30 - 18:45

Czwartek, 08.11.2018 09:00 - 17:00


Informacje

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  organizuje szkolenia w zakresie sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Szkolenie prowadzone jest w ramach ustawicznego kształcenia.
Planowany termin szkolenia: sesja I  10 - 11.10  2018 r.
sesja II  7 - 8.11.2018  r.
Test sprawdzający odbędzie  się w dniu 08.11. 2018 r.
Wykładowcami szkolenia są naukowcy i praktycy, wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i rynków kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności. Wśród nich są przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy majątkowi mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.
Aktualne szkolenie, które Państwu proponujemy, obejmuje dwie dwudniowe sesje szkoleniowe zakończone testem sprawdzającym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, rzeczoznawcy majątkowi otrzymują Certyfikat ..

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu:
  •  dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2300,00 PLN           
  •  dla rzeczoznawców majątkowych nie  będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2990,00 PLN
  •  dla pozostałych uczestników wynosi 2990,00 PLN + VAT 23%   
  • Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10 % za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM. 
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług
  •     Cena obejmuje: udział w szkoleniu, test, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
Lista zostaje zamknięta 28.09.2018 r.
Potwierdzenie odbycia szkolenia 01.10.2018 r. na naszej stronie
Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)Prowadzący

mgr prof.dr hab. Sabina Żróbek.prof.dr hab. Ryszard Żróbek, Marcin Malmon, Wojciech Doliński, Marta Jurek, Renata Chróstna, Katarzyna Dawidowicz, Małgorzata Skąpska, Magdalena Małecka, Grzegorz Chmielak, Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz


Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Terminy:

10.10.2018 (ilość dni: 4)

11:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

sekretariat
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny