Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.

Terminy:

22.03.2018 (ilość dni: 2)

10:00


12.04.2018 (ilość dni: 2)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN: sesja I 22-23 marca 2018 sesja II 12-13 kwietnia 2018

Prowadzący:
Agnieszka Hryniewiecka - Jachowicz


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 22.03.2018 10:00 - 18:50

Piątek, 23.03.2018 08:00 - 16:00

Termin 2

Czwartek, 12.04.2018 10:00 - 18:50

Piątek, 13.04.2018 09:00 - 17:00


Informacje

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  organizuje szkolenia w zakresie sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Szkolenie prowadzone jest w ramach ustawicznego kształcenia.
Planowany termin szkolenia: sesja I  22-23 marca 2018
sesja II 12-13 kwietnia 2018 
Test sprawdzający  w dniu 13 kwietnia 2018
Wykładowcami szkolenia są naukowcy i praktycy, wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i rynków kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności. Wśród nich są przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy majątkowi mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.
Aktualne szkolenie, które Państwu proponujemy, obejmuje dwie dwudniowe sesje szkoleniowe zakończone testem sprawdzającym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, rzeczoznawcy majątkowi otrzymują Certyfikat . Wykaz  nazwisk zostanie opublikowany na stronie PFSRM.

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu:
 •  dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2300,00 PLN           
 •  dla rzeczoznawców majątkowych nie  będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2990,00 PLN
 •  dla pozostałych uczestników wynosi 2990,00 PLN + VAT 23%   
 • Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10 % za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM. 
 •     Cena obejmuje: udział w szkoleniu, test, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

  PROGRAM - WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI
 • 1. Hipoteka jako forma zabezpieczenia wierzytelności. Rodzaje hipotek    Michał Zajączkowski -2g
 • 2.  Ekonomiczne podstawy wyceny nieruchomości-    prof.dr hab.Ewa Kucharska-Stasiak, prof. dr hab. Sabina Źróbek, prof. dr hab. Ryszard Źróbek-6g.
  2.1-Specyfika rynku nieruchomości
  2.2-Wartość jako podstawa wyceny
  2.3-Czynniki wpływające na poziom wartości i na jej zmiany .Mechanizmy powstawania kryzysów rynków nieruchomości i ich skutki ekonomiczne   
  2.4-Mechanizmy powstawania kryzysów rynków nieruchomości i ich skutki ekonomiczne   
 • 3.  Specyfika wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności     Wojciech Doliński --2g
   3.1- Uregulowania prawne (na szczeblu UE,Standard krajowy,) - Krzysztof Grzesik, Marcin Malmon2g   
 •  3.2- Specyfika analizy rynku dla potrzeb wyceny ( w tym analiza umów najmu)    Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz, Marta Jurek- 3g
 •  3.3 - Ryzyka związane z nieruchomością  jako Zabezpieczeniem wierzytelności   Renata  Chróstna - 4 g
 • 4 - Wybrane elementy metodyki wyceny nieruchomości    Mirosława Czaplińska, Katarzyna Dawidowicz, Marcin Malmon, Małgorzata Skąpska - 5g.
 • 5 -Wycena nieruchomości dla banku uniwersalnego w świetle standardu zawodowego.   Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Magdalena Małecka, Jerzy Adamiczka, Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz  - 5g.
 • 6 -Wycena nieruchomości dla banku hipotecznego w świetle Rekomendacji F.   Grzegorz Chmielak - 4g.
 • 7-Źródła błędów w wycenie dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Studia przypadków: analiza przykładowych operatów szacunkowych i ekspertyz wbh.                 Agnieszka Hyniewiecka-Jachowicz, Zdzisława Ledzion -Trojanowska, Magda Malecka,Jerzy Adamiczka, Marta Jurek-4 g
  TEST SPRAWDZAJĄCY        45 MIN.

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ POTWIERDZENIE, który należy wypełnić i odesłać e-mailem jako potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 15 do 30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .


Prowadzący

mgr Agnieszka Hryniewiecka - Jachowicz


Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.

Terminy:

22.03.2018 (ilość dni: 2)

10:00


12.04.2018 (ilość dni: 2)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny