Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych - 05.03.2019

Terminy:

05.03.2019 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Termin:

Prowadzący:
Andrzej Nowak


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 05.03.2019 09:00 - 15:45


Informacje

TERMIN; 05.03.2019

 

CZAS TRWANIA -  /8 godzin warsztatowych (4 pkt)

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 500,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia 
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
Program:

   1. Identyfikacja sposobu użytkowania i przeznaczenia gruntów leśnych i zdrzewionych     -1godz.

   2. Taksacja lasu i zadrzewień jako źródło danych o wycenianej nieruchomości.   -2godz.

   3. Zasady wyceny gruntów leśnych i zadrzewionych przeznaczonych na cele leśne i rolne.   -1godz.

   4. Procedury szacowania drzewostanów i zadrzewień na nieruchomościach przeznaczonych

       na cele rolne i leśne.  -1godz.

  5. Przykłady wycen drzewostanów młodszych i starszych  -1godz.

  6. Wycena gruntów leśnych i zadrzewionych przeznaczonych na cele inwestycyjne  -1godz

  7. Przykłady wyceny zadrzewień na gruntach rolnych oraz na gruntach inwestycyjnych - 1godz

 WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
Lista zostaje zamknięta 20.02.2019
Potwierdzenie odbycia szkolenia 25.02.2019 na naszej stronie
Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)


 Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

prof dr. hab. Andrzej Nowak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn


Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych - 05.03.2019

Terminy:

05.03.2019 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

sekretariat
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny