Wykorzystanie komputera w pracy rzeczoznawcy majątkowego-EXCEL "KROK po KROKU"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

SZKOLENIE KOMPUTEROWE dla rzeczoznawców majątkowych praktyczne zajęcia EXCEL KROK po KROKU od początkujących do zaawansowanych w EXCELU.

Prowadzący:
Krzysztof Trynkos


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

TERMIN : 18-19.06.2019

szkolenie jedno lub dwudniowe - informacja zostanie podana


Uprzejmie informuję o organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych szkoleniach warsztatowych "Excel krok po kroku dla rzeczoznawców majątkowych" (dla początkujących i średnio-zaawansowanych użytkowników Excela) w ramach 8 lub 16 godzin
Pierwszy dzień jest skierowany do początkujących i średnio-zaawansowanych użytkowników Excela, a drugi rozszerzający dla średnio-zaawansowanych i zaawansowanych.
W związku z powyższym istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu pełnym dwudniowym lub w kursie jednodniowym zależnie od indywidualnych potrzeb.

Opłata za uczestnictwo  dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM za dwa dni szkolenia wynosi 950,00 PLN*
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu dla pozostałych uczestników wynosi 30% więcej = 1235 pln
Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10% za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.
*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Program:
Poruszana tematyka:
1.      PODSTAWOWE ZAKŁADKI APLIKACJI MICROSOFT EXCEL (filtr, sortowanie, funkcje, wykresy – w praktycznych przykładach).
2.      INTERNET jako źródło danych do analizy rynku.
3.      BAZA DANYCH TRANSAKCYJNYCH odpowiednie przygotowanie.
4.      BUDOWANIE WŁASNYCH APLIKACJI MICROSOFT EXCELA (porównywanie parami, korygowanie ceny średniej, statystyka).
5.      BUDUJEMY SZABLON OPERATU (praca na łączach EXCEL – WORD).
6.      CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA UZYSKIWANĄ WARTOŚĆ - przyjęta delta (zakres pomiędzy przyjętą ceną minimalną 1m2 a maksymalną) oraz wagi cech i ich wpływ na wynik końcowy.
7.      ZAKŁADKI APLIKACJI MICROSOFT EXCEL PRZYŚPIESZAJĄCE PRACE (formanty, makra, nowe zastosowanie funkcji „ZŁĄCZ.TEKSTY”).
8.      BAZY DANYCH RYNKU NIERUCHOMOŚCI (Transakcje i oferty) – Tworzenie własnych baz danych cen ofertowych w aplikacji Microsoft Excel – Internet jako źródło danych i sposoby ich obróbki z zastosowaniem makr.
9.      TRENDY CZASOWE (roczne czy miesięczne) – Uzyskiwanie trendu czasowego na podstawie cen transakcyjnych i ofertowych.
10.   WAGI CECH - ROZBUDOWANE APLIKACJE MICROSOFT EXCEL (porównywanie parami i korygowanie ceny średniej) - tworzenie własnych aplikacje do weryfikacji wag.
11.   CHARAKTERYSTYKA RYNKU W OPERACIE SZACUNKOWYM NA PODSTAWIE BAZ DANYCH - rozbudowana analiza w formie wykresów.
12.   AUTOMATYZACJA RAPORTOWANIA – podstawy programowania Visual Basic i tabele przestawne.


W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.Wymagania:

Uczestnik przynosi własny komputer przenośny (laptop) z programem Microsoft Excel. Zapraszamy zainteresowane osoby , które uczestniczyły w szkoleniu EXCEL "KROK PO KROKU" i chcą poszerzyć lub uzupełnić wiedzę z zakresu wykorzystania komputera w pracy rzeczoznawcy majątkowego.

Liczba uczestników jednej edycji ograniczona  12-17 osób. Decyduje kolejność zgłoszenia!

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.W przypadku ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność potwierdzenia udziału ..

Wpłaty należ dokonać na konto: PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.
Prowadzący

mgr inż. Krzysztof Trynkos

KRZYSZTOF TRYNKOS - rzeczoznawca majątkowy z wieloletnim (od 2002 r.) doświadczeniem szkoleniowym z zakresu wykorzystania Excela w pracy rzeczoznawcy majątkowego i zarządzaniu nieruchomościami, autor wielu publikacji, autor własnych aplikacji opartych na Excelu, Dyrektor Wacetob (w latach 2002-2006) oraz wykładowca na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej (w latach 2011-2014). e-mail: trynkos@poczta.onet.pl Tel.: 501-177-263


Wykorzystanie komputera w pracy rzeczoznawcy majątkowego-EXCEL "KROK po KROKU"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny