Zachowania asertywne w pracy biegłego sądowego.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN SZKOLENIA-2018r. CZAS TRWANIA - 6 godz

Prowadzący:
Jakub Szapiro - psycholog, trener


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

CZAS TRWANIA 6 godzin lekcyjnych

/g.15.00-19.40/
KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi - 500,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń -650,00 PLN
dla pozostałych uczestników doliczamy VAT 23%
Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10% za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Program:

● Przygotowanie do występowania przed sądem

● Radzenie sobie z krytyką lub osobistym atakiem

● Odgrywanie ról związanych z pracą biegłego sądowego
Wymagania:

 

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

przesłać druk FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do biura Federacji

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.

 


Prowadzący

mgr Jakub Szapiro - psycholog, trener


Zachowania asertywne w pracy biegłego sądowego.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny