BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY 21.10.2019

Terminy:

21.10.2019 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10% za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.

Prowadzący:
Maciej Książek


Terminarz

Termin 1

Poniedziałek, 21.10.2019 10:00 - 17:00


Informacje

TERMIN: 

CZAS TRWANIA 8 godzin lekcyjnych
4 h wykładów (2pkt) oraz 4 h warsztatów (2pkt)


KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

Opłata za uczestnictwo  dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 500,00 PLN
Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10% za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.
Opłata za uczestnictwo w kursie dla pozostałych uczestników wynosi 650,00 PLN
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .

Program:

Sesja przedpołudniowa


    Budowlany proces inwestycyjny w świetle ustaw Pb, Pzp i innych
    Przygotowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie, recykling (rozbiórka)
    Fazy administracyjno-prawne - rozpoczęcie i zakończenie budowy
    Użytkowanie obiektu budowlanego

Sesja popołudniowa

    Skutki nieprzestrzegania prawa; Art.48, 49, 50, 51
    Autentyczna, kompletna dokumentacja budowlana (kopia anonimizowana), od wydania WZ lub ULI
    do etapu założenia KOB i dokumentacji rozbiórkowej
    Analiza przypadków, np. hala MTK
    Odpowiedzi na pytania i wątpliwości


METODY SZKOLENIOWE
• wykład
• analiza rzeczywistych przypadków i kopii oryginalnych dokumentów
• dyskusja


WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 10 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6535 MIiR


BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY 21.10.2019

Terminy:

21.10.2019 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny