Aktualności

Po konferencji uzgodnieniowej dot.Projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Dodany przez: Dorota Jaskólska
2017-12-19 08:13:00

14 grudnia 2017 roku odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych.


Sprawozdanie z III Kongresu Nauk Sądowych

Dodany przez: Dorota Jaskólska
2017-12-05 12:04:00

Dnia 18 listopada 2017 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbył się III Kongres Nauk Sądowych o tematyce „Statusu biegłego sądowego w Polsce”.


Projekt rozporządzenia Ministra Infrasruktury i Budownicta

Dodany przez:
2017-11-27 12:34:00

w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych


Co dalej z Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości?

Dodany przez: Dorota Jaskólska
2017-11-17 10:49:00

Na dzień 14 listopada 2017 r. stan prawny prowadzenia oraz udostępniania tego rejestru uregulowany jest w następujących przepisach prawa.


III Kongres Nauk Sądowych - Status biegłego w Polsce

Dodany przez: Dorota Jaskólska
2017-11-08 11:55:00

Dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych sprawa osób pełniących funkcję biegłych sądowych jest jedną z najważniejszych dlatego też PFSRM bierze aktywny udział w III Kongresie Nauk Sądowych.


Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dodany przez: Dorota Jaskólska
2017-11-07 12:19:00

W załączeniu przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z pismami otrzymanymi z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.


Nowy Europejski Standard dot. Automatycznych Modeli Wyceny

Dodany przez: Aneta Szczudło
2017-10-30 14:37:00

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego TEGoVA w Marsylii 28 października 2017 delegaci, reprezentujący 71 stowarzyszeń rzeczoznawców (w tym PFSRM) z 36 krajów zatwierdzili, nowy Europejski Standard Wyceny (EVS 6), dotyczący wykorzystania opartych na statystyce Automatycznych Modeli Wyceny (AVM).


Spotkanie prezydenta PFSRM z rzeczoznawcami majątkowymi z Białorusi

Dodany przez: Krystyna Traczyk
2017-10-17 12:49:00

W dniu 16 października 2017 roku w siedzibie PFSRM odbyło się spotkanie prezydenta z rzeczoznawcami majątkowymi z Białorusi.


XXVI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Dodany przez: Aneta Szczudło
2017-09-29 12:34:00

W dniach 21-22 września 2017 r. w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi odbyła się kolejna już 26 Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych.Organizatorem Konferencji było Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych i przy udziale wsparcia merytorycznego Urzędu Miasta Łodzi.


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 01.09.2017 r. w sprawie standardu zawodowego

Dodany przez: Aneta Szczudło
2017-09-06 11:41:00

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Poz.59) w załączeniu prezentujemy standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1 Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.Strona 3 z 38

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny