Białystok, 24 -25 września 2015 r.

 

Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zapraszają w dniach 24 i 25 września 2015 r. do Białegostoku, gdzie odbędzie się XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych "INWESTOWANIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI"

 

Konferencja, na którą Państwa serdecznie zapraszamy, pozwoli zapoznać się ze specyfiką inwestowania we wszystkich segmentach rynku nieruchomości. W ramach programu XXIV KKRzM organizatorzy przewidzieli między innymi wystąpienia następujących ekspertów: 

 

Ponadto przewidziane są wystąpienia dotyczące finansowania inwestycji w nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, oceny ryzyk w tego typu inwestycjach. Poza sesjami referatowymi planowany jest również panel dyskusyjny dotyczący podejścia do optymalizacji sposobu wykorzystania nieruchomości oraz definiowania wartości rynkowej nieruchomości w ujęciu regulacji polskich i międzynarodowych.  

Białystok będzie po raz pierwszy gościł uczestników Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Dlatego też oprócz części merytorycznej, dotyczącej zagadnień związanych z inwestowaniem na rynku nieruchomości, organizatorzy planują prezentację obiektów będących wizytówką miasta i to zarówno historycznych, jak i współczesnych.

Białostocka Konferencja może być okazją spotkań i wymiany poglądów zarówno rzeczoznawców majątkowych, jak również pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów, bankowców, samorządowców, przedstawicieli nauki zajmujących się szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości i gospodarką nieruchomościami oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

MIEJSCE OBRAD i ZAKWATEROWANIA: Białystok Hotel Gołębiewski ul. Pałacowa 7, www.golebiewski.pl

 

 

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

 • Przewodniczący: Henryk Jędrzejewski
 • CZŁONKOWIE: Andrzej Kalus, Wacław Baranowski, Krzysztof Urbańczyk, Krzysztof Bratkowski

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

 • dr hab. Robert W. Ciborowski – prof. Uniwersytetu w Białymstoku – przewodniczący
 • dr hab. Marzanna Poniatowicz – prof. Uniwersytetu w Białymstoku
 • dr inż. Beata Backiel - Brzozowska
 • dr Elżbieta Gołąbeska
 • Krzysztof Gabrel  - Wiceprezydent PFSRM

 

UCZESTNICTWO: Zadeklarowanie udziału oraz skuteczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wiąże się z wysłaniem pocztą elektroniczną (na adres: pwsrm@pwsrm.pl) lub tradycyjną (na adres: Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3 lok. 9, 15-094 Białystok)  wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniem opłaty kosztów uczestnictwa.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI WYNOSI:

 • Dla rzeczoznawców majątkowych 900 zł (zwolniona z VAT), a w przypadku wpłaty dokonanej do dnia 31 lipca 2015r. obowiązuje opłata obniżona do 800 zł,
 • Dla uczestników niebędących rzeczoznawcami majątkowymi 1107 zł (w tym 23% VAT), a w przypadku wpłaty dokonanej do dnia 31 lipca 2015r. obowiązuje opłata obniżona do 984 zł,
 • Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa oraz wnoszenia opłat - 31 sierpnia 2015 r.
 • Koszty udziału obejmują: uczestnictwo i materiały konferencyjne, serwisy kawowe, lunche, uroczyste kolacje i udział w bankietach oraz w sesji wyjazdowej na terenie miasta Białegostoku w dniu 25 września 2015 r.
 • Udział w wycieczce do Białowieży w dniu 26 września 2015r. objęty jest dodatkową opłatą.
  Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić na konto PWSRM w Białymstoku.

Nr konta: 49 1500 1083 1210 8011 4109 0000, Bank Zachodni WBK.

 • W tytule przelewu prosimy wpisać: „XXIV KKRzM – imię i nazwisko”.
 • Rezygnacja z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów uczestnictwa lub zmiana osoby zgłoszonej do udziału w konferencji będzie możliwa do dnia 31 sierpnia 2015r., pod warunkiem zgłoszenia tego faktu pisemnie na adres organizatora.

 

REZERWACJA POKOI:

Opłata za udział w konferencji nie obejmuje kosztu noclegów.
Rezerwacji noclegów należy dokonać do dnia 30 czerwca 2015 r. poprzez przesłanie hotelowi załączonego formularza rezerwacji noclegów, określającego zakres usług świadczonych przez hotel. 
Cena noclegów dla uczestników konferencji, obejmująca śniadanie w formie bufetu, korzystanie z Klubu Wodnego Tropikana i wstęp do Klubu Nocnego, wynosi:

 • 256 zł/doba/pok. za pokój jednoosobowy, 
 • 288 zł/doba/pok. za pokój dwuosobowy. 

Po dniu 30 czerwca 2015 r. rezerwacje będą przyjmowane w miarę dostępności miejsc.

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3 lok. 9, 15-094 Białystok
e-mail : pwsrm@pwsrm.pl, www.pwsrm.pl, tel. 663 485 609

 

 

 

ZałącznikRozmiar
komunikat, XXIV KKRzM, Białystok 24-25.09.2015 r.pdf809.43 KB
ramowy program XXIV KKRzM, Białystok 24-25.09.2015 r.pdf395.66 KB
formularz zgłoszeniowy XXIV KKRzM, Białystok 24 - 25.09.2015 r.docx11.98 KB
formularz rezerwacji noclegów GOŁĘBIEWSKI Białystok.doc725 KB